Zaburzenia osobowości to szeroka kategoria zaburzeń psychicznych, które dotykają różne grupy wiekowe, w tym młodzież. Zaburzenia te mogą powodować problemy w codziennym funkcjonowaniu, relacjach społecznych oraz prowadzić do pogorszenia jakości życia. W tym artykule omówimy przyczyny zaburzeń osobowości u młodzieży oraz jak pomóc w rozwiązaniu problemu.

Co to są zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości to trwałe i głęboko zakorzenione wzorce myślenia, zachowania i odczuwania, które różnią się od norm społecznych i kulturowych. Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości mają trudności z dostosowaniem się do wymagań społecznych, mogą mieć problemy z emocjami, relacjami z innymi ludźmi oraz prowadzeniem zdrowego trybu życia.

Jakie są przyczyny zaburzeń osobowości u młodzieży?

Zaburzenia osobowości u młodzieży mogą mieć różne przyczyny, takie jak:

Genetyka

Badania wskazują, że zaburzenia osobowości mogą mieć podłoże genetyczne. Osoby, których rodzice lub rodzeństwo cierpią na zaburzenia osobowości, są bardziej narażone na rozwinięcie tych zaburzeń.

Trauma

Doświadczenie traumatycznych wydarzeń w młodym wieku, takich jak przemoc, molestowanie, zaniedbanie czy utrata bliskiej osoby, może prowadzić do rozwoju zaburzeń osobowości u młodzieży.

Środowisko

Niezadowalające warunki życia, trudne relacje rodzinne czy szkolne, brak wsparcia emocjonalnego i edukacyjnego oraz narażenie na negatywne wzorce zachowań mogą również wpłynąć na rozwój zaburzeń osobowości.

Jak rozpoznać zaburzenia osobowości u młodzieży?

Zaburzenia osobowości u młodzieży są często trudne do rozpoznania, ponieważ młodzi ludzie w okresie dojrzewania doświadczają wielu zmian i nastrojów. Niemniej jednak, jeśli młodzież doświadcza kilku z poniższych objawów przez dłuższy czas, warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą:

 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych
 • Skrajne i niestabilne emocje, takie jak gniew, smutek czy euforia
 • Problemy z kontrolowaniem impulsów i reakcji emocjonalnych
 • Niskie poczucie wartości i samooceny
 • Trudności w identyfikacji własnych uczuć i emocji
 • Zachowania destrukcyjne, takie jak samookaleczanie, nadużywanie substancji psychoaktywnych czy ryzykowne zachowania seksualne
 • Problemy w szkole, w tym absencja, problemy z zachowaniem i koncentracją
 • Trudności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami życiowymi i problemami
 • Niskie poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie

Jak pomóc młodzieży z zaburzeniami osobowości?

Jeśli zauważysz u młodzieży objawy zaburzeń osobowości, warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą w dziedzinie psychologii i psychiatrii. Specjalista może pomóc w postawieniu diagnozy i wybrać odpowiednie formy terapii.

Najczęściej stosowanymi formami terapii dla młodzieży z zaburzeniami osobowości są terapia poznawczo-behawioralna, terapia dialektyczno-behawioralna oraz terapia psychodynamiczna. Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na zmianie myślenia i zachowań, terapia dialektyczno-behawioralna na nauce radzenia sobie z emocjami, a terapia psychodynamiczna na odkryciu i rozwiązaniu konfliktów emocjonalnych.

Ważne jest również wsparcie młodzieży ze strony rodziny, przyjaciół i nauczycieli. Wsparcie emocjonalne, rozmowy i okazywanie zainteresowania mogą pomóc młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami i przeciwdziałaniu rozwoju zaburzeń osobowości.

Najważniejsze wnioski

Zaburzenia osobowości u młodzieży są problemem, który wymaga uwagi i wsparcia ze strony specjalistów oraz bliskich. Przyczyny zaburzeń osobowości mogą być różne, ale najważniejsze jest podjęcie działań w celu diagnozy i leczenia. Terapia poznawczo-behawioralna, dialektyczno-behawioralna oraz psychodynamiczna to formy terapii, które najczęściej stosuje się u młodzieży. Wsparcie emocjonalne ze strony rodziny i przyjaciół jest również niezwykle ważne.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy zaburzenia osobowości u młodzieży są dziedziczne?

Badania wskazują, że zaburzenia osobowości mogą mieć podłoże genetyczne, ale nie zawsze są dziedziczne.

2. Jakie są objawy zaburzeń osobowości u młodzieży?

Objawy zaburzeń osobowości u młodzieży mogą obejmować trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, skrajne emocje, problemy z kontrolą impulsów i reakcji emocjonalnych, niskie poczucie wartości i samooceny, trudności w identyfikacji własnych uczuć i emocji, zachowania destrukcyjne oraz problemy w szkole.

 1. Jakie formy terapii stosuje się u młodzieży z zaburzeniami osobowości?

Najczęściej stosowanymi formami terapii dla młodzieży z zaburzeniami osobowości są terapia poznawczo-behawioralna, terapia dialektyczno-behawioralna oraz terapia psychodynamiczna.

4. Jak pomóc młodzieży z zaburzeniami osobowości?

W przypadku zauważenia objawów zaburzeń osobowości u młodzieży, warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą w dziedzinie psychologii i psychiatrii. Najważniejsze jest podjęcie działań w celu diagnozy i leczenia, a także wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i nauczycieli.

5. Czy można wyleczyć zaburzenia osobowości u młodzieży?

Zaburzenia osobowości są trwałymi i głęboko zakorzenionymi wzorcami myślenia, zachowania i odczuwania, więc nie można ich wyleczyć w pełnym tego słowa znaczeniu. Niemniej jednak, terapia i wsparcie emocjonalne mogą pomóc młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami i poprawie jakości życia.

Podsumowanie

Zaburzenia osobowości u młodzieży są problemem, który wymaga uwagi i wsparcia ze strony specjalistów oraz bliskich. Przyczyny zaburzeń osobowości u młodzieży mogą być różne, ale najważniejsze jest podjęcie działań w celu diagnozy i leczenia. Terapia poznawczo-behawioralna, dialektyczno-behawioralna oraz psychodynamiczna to formy terapii, które najczęściej stosuje się u młodzieży. Wsparcie emocjonalne ze strony rodziny i przyjaciół jest również niezwykle ważne, aby pomóc młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami i przeciwdziałaniu rozwoju zaburzeń osobowości.

 

Artykuł przygotowany we współpracy z https://terazmoda.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here