Zaburzenia osobowości i choroby psychiczne to dwie różne kategorie problemów zdrowotnych, choć często mylone ze sobą. W tym artykule zajmiemy się różnicami między tymi dwoma kategoriami, ich objawami oraz sposobami leczenia.

Czym są zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości to problemy związane z charakterem, zachowaniem i emocjami danej osoby, które powodują dyskomfort i utrudniają jej funkcjonowanie w społeczeństwie. Zaburzenia te charakteryzują się szeregiem objawów, takich jak niestabilność emocjonalna, impulsywność, niezdolność do nawiązywania i utrzymywania zdrowych relacji interpersonalnych, a także poczucie izolacji i osamotnienia. Do najczęściej diagnozowanych zaburzeń osobowości należą:

 • Zaburzenie osobowości borderline (BPD)
 • Zaburzenie osobowości zależnej (DPD)
 • Zaburzenie osobowości histrionicznej (HPD)
 • Zaburzenie osobowości narcystycznej (NPD)

Czym są choroby psychiczne?

Choroby psychiczne to problemy zdrowotne związane z funkcjonowaniem mózgu i układu nerwowego. Choroby te mogą powodować zmiany w myśleniu, emocjach, zachowaniu i percepcji danej osoby. Objawy chorób psychicznych mogą być bardzo zróżnicowane, od łagodnych zaburzeń nastroju po poważne choroby, takie jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa.

Różnice między zaburzeniami osobowości a chorobami psychicznymi

Mimo że zaburzenia osobowości i choroby psychiczne mają wiele cech wspólnych, to różnią się one między sobą kilkoma aspektami. Oto niektóre z głównych różnic:

 • Czas trwania: Zaburzenia osobowości są zazwyczaj chorobami długotrwałymi, często towarzyszącymi danej osobie przez większą część jej życia. Choroby psychiczne mogą mieć różny czas trwania, od kilku tygodni do kilku lat.
 • Przyczyny: Zaburzenia osobowości często mają swoje korzenie w trudnych doświadczeniach z przeszłości, takich jak traumy czy złe relacje z rodziną. Choroby psychiczne mogą mieć różne przyczyny, w tym dziedziczne czynniki genetyczne, zaburzenia hormonalne czy infekcje mózgu.
 • Charakter objawów: Zaburzenia osobowości charakteryzują się przede wszystkim problemami interpersonalnymi i emocjonalnymi, podczas gdy choroby psychiczne mogą wpływana różne obszary życia, takie jak myślenie, zachowanie i percepcja.
 • Leczenie: Leczenie zaburzeń osobowości skupia się na długoterminowej terapii psychologicznej, która pomaga danej osobie radzić sobie z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. Leczenie chorób psychicznych zazwyczaj wymaga farmakoterapii, terapii psychologicznej i/lub hospitalizacji.

Objawy zaburzeń osobowości

Każde zaburzenie osobowości ma swoje charakterystyczne objawy, jednak niektóre z nich występują często w różnych zaburzeniach. Oto niektóre z najczęstszych objawów:

 • Niestabilność emocjonalna: Częste zmiany nastroju, trudności w regulowaniu emocji, impulsywność.
 • Zaburzenia tożsamości: Trudności w określeniu własnych wartości, przekonań i celów życiowych.
 • Trudności w relacjach interpersonalnych: Niezdolność do nawiązywania i utrzymywania zdrowych relacji, lęk przed odrzuceniem i izolacja społeczna.

Objawy chorób psychicznych

Objawy chorób psychicznych mogą mieć różne formy i nasilenie, w zależności od rodzaju choroby. Niektóre z najczęstszych objawów to:

 • Zmiany nastroju: Depresja, mania, apatia.
 • Urojenia: Fałszywe przekonania, np. o prześladowaniu, kontroli przez obcych ludzi.
 • Halucynacje: Doznania zmysłowe, np. głosy słyszane tylko przez daną osobę.

Leczenie zaburzeń osobowości i chorób psychicznych

Leczenie zaburzeń osobowości i chorób psychicznych jest zazwyczaj skomplikowane i długotrwałe. W przypadku zaburzeń osobowości, terapia psychologiczna, taka jak terapia poznawczo-behawioralna czy terapia dialektyczno-behawioralna, może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi. W przypadku chorób psychicznych, leczenie farmakologiczne, takie jak antydepresanty czy leki przeciwpsychotyczne, może być niezbędne do kontrolowania objawów.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

1. Czy zaburzenia osobowości można wyleczyć?

Nie ma prostego odpowiedzi na to pytanie. Zaburzenia osobowości to choroby długotrwałe, a terapia psychologiczna może pomóc jedynie w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym. Jednakże, odpowiednie leczenie może pomóc w zmniejszeniu nasilenia objawów i poprawie jakości życia danej osoby.

2. Czy choroby psychiczne są dziedziczne?

Tak, wiele chorób psychicznych ma podłoże genetyczne. Jednakże, samo dziedziczenie nie gwarantuje wystąpienia choroby, ponieważ wiele zależy również od czynników środowiskowych.

3. Czy choroby psychiczne można wyleczyć?

Niektóre choroby psychiczne, takie jak depresja, mogą być wyleczone za pomocą farmakoterapii i/lub terapii psychologicznej. Inne choroby, takie jak schizofrenia, są chorobami przewlekłymi, a leczenie ma na celu kontrolowanie objawów i zapobieganie ich nasileniu.

4. Jakie są skutki niewłaściwego leczenia zaburzeń osobowości lub chorób psychicznych?

Niewłaściwe leczenie zaburzeń osobowości lub chorób psychicznych może prowadzić do nasilenia objawów, poważniejszych problemów zdrowotnych i pogorszenia jakości życia danej osoby.

5. Czy choroby psychiczne mogą być leczone bez ujawniania ich publicznie?

Tak, choroby psychiczne mogą być leczone prywatnie, a informacje o diagnozie i leczeniu mogą być poufne. Jednakże, ważne jest, aby pacjenci uzyskali pomoc i wsparcie, które są niezbędne do kontrolowania objawów i poprawy jakości życia.

Podsumowanie

Zaburzenia osobowości i choroby psychiczne to dwie różne kategorie problemów zdrowotnych, choć często mylone ze sobą. Zaburzenia osobowości charakteryzują się przede wszystkim trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi, podczas gdy choroby psychiczne mogą wpływać na różne obszary życia. Leczenie zaburzeń osobowości skupia się na terapii psychologicznej, a leczenie chorób psychicznych wymaga zazwyczaj farmakoterapii i terapii psychologicznej. Ważne jest, aby pacjenci uzyskali odpowiednią pomoc i wsparcie, które są niezbędne do poprawy jakości życia.

 

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.plomykdonieba.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here