Kiedy nie należy się zachowek od darowizny? Zachowek to część spadku, która przysługuje ustawowym spadkobiercom, nawet jeśli zmarły przekazał swoje majątkowe dobra w drodze darowizny. Jednakże, istnieją sytuacje, w których nie przysługuje zachowek od darowizny. Wprowadzenie do tych sytuacji wymaga dokładnego omówienia przepisów prawa spadkowego.

Darowizna a zachowek – podstawowe informacje

Kiedy nie należy się zachowek od darowizny?

Darowizna to jedna z form przekazywania majątku. Polega na bezpłatnym przekazaniu przez darczyńcę swojego majątku na rzecz obdarowanego. W przypadku darowizny, obdarowany staje się właścicielem przekazanego mu majątku. Jednakże, w pewnych sytuacjach, osoby zainteresowane mogą ubiegać się o zachowek od darowizny.

Zachowek to część spadku, która przysługuje ustawowo określonym osobom, np. dzieciom, małżonkowi, rodzicom. Zachowek stanowi połowę wartości dziedziczonego majątku, a jego wysokość zależy od liczby osób uprawnionych do zachowku.

W przypadku darowizny, osoby uprawnione do zachowku mogą ubiegać się o jego wypłatę, jeśli darowizna została dokonana w okresie 5 lat przed śmiercią darczyńcy. Jednakże, istnieją sytuacje, w których nie przysługuje zachowek od darowizny.

Przede wszystkim, nie przysługuje zachowek od darowizny, jeśli darczyńca w momencie dokonania darowizny był już pozbawiony prawa do zachowku. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy darczyńca zrzekł się prawa do zachowku lub został pozbawiony go na skutek wyroku sądu.

Kolejną sytuacją, w której nie przysługuje zachowek od darowizny, jest sytuacja, gdy darczyńca dokonał darowizny na cele charytatywne lub kultu religijnego. W takim przypadku, darowizna nie podlega podziałowi na spadkobierców, a osoby uprawnione do zachowku nie mają prawa do jego wypłaty.

Warto również zaznaczyć, że nie przysługuje zachowek od darowizny, jeśli darczyńca dokonał jej na rzecz osoby, która nie jest spokrewniona z nim w linii prostej, czyli np. na rzecz przyjaciela, znajomego, czy organizacji pozarządowej.

W przypadku, gdy darczyńca dokonał darowizny na rzecz osoby, która jest uprawniona do zachowku, a darowizna została dokonana w okresie 5 lat przed śmiercią darczyńcy, osoba ta może ubiegać się o wypłatę zachowku. Jednakże, warto pamiętać, że wysokość zachowku zależy od wartości dziedziczonego majątku, a w przypadku darowizny, wartość ta może być znacznie mniejsza.

Podsumowując, zachowek od darowizny nie przysługuje w przypadku, gdy darczyńca był już pozbawiony prawa do zachowku, dokonał darowizny na cele charytatywne lub kultu religijnego, lub dokonał darowizny na rzecz osoby, która nie jest spokrewniona z nim w linii prostej. W przypadku, gdy darczyńca dokonał darowizny na rzecz osoby uprawnionej do zachowku, ta osoba może ubiegać się o jego wypłatę, jednakże warto pamiętać, że wysokość zachowku zależy od wartości dziedziczonego majątku, a w przypadku darowizny, wartość ta może być znacznie mniejsza.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Kiedy nie należy się zachowek od darowizny?
Odpowiedź: Nie należy się zachowek od darowizny, gdy darowizna została dokonana przed śmiercią osoby, której dotyczy.

Konkluzja

Nie należy się zachowek od darowizny w przypadku, gdy spadkodawca dokonał darowizny na rzecz osoby, która jest zstępna lub wstępna w linii prostej, a także małżonka lub zstępnych lub wstępnych małżonka. W takim przypadku darowizna jest traktowana jako zaliczka na przyszły zachowek.

Wezwanie do działania: W przypadku, gdy darowizna została dokonana przez spadkodawcę na rzecz osoby, która jest zaliczana do kręgu najbliższej rodziny (np. małżonek, dzieci), nie przysługuje zachowek. Zachowek przysługuje tylko wtedy, gdy darowizna została dokonana na rzecz osoby trzeciej. Zapoznaj się z pełną informacją na stronie:

https://vbeta.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here